Op 11 april 2024 vond in het laaggebouw van Nationale Nederlanden een NIS- bijeenkomst (Nationaal Instituut van Schaderegelaars) plaats. Deze keer was de bijeenkomst samen met het NIVRE georganiseerd. Maarten van der Linden was hier namens het NIVRE-branchebestuur bij aanwezig. Hij vertelde over de ontmoeting met de voorzitter van het NIS (Inkie Stoop) om samen intervisie “nieuw leven in te blazen”. Door corona was dit helaas stil komen te liggen. Het startsein werd gegeven om intervisie binnen onze beroepsgroep actief te praktiseren en om hiervoor een eerste aanzet te geven.
Aan het einde van de avond werd aan de deelnemers gevraagd om op een lijst aan te geven of je verder wilt gaan met een intervisiegroep in jouw regio.
Vanuit Lindesk waren er naast Maarten drie collega’s aanwezig om zich verder te verdiepen in intervisie. Lindesk wil in de toekomst ook meer vanuit deze methodiek vorm geven aan samenwerken en ontwikkeling.