We weten wat er speelt

Slachtoffers willen graag zo snel als mogelijk weten waar zij aan toe zijn! Dat blijkt uit talloze onderzoeken. En er moet een vergoeding betaald worden die ‘er voor staat’. En dat is volgens ons ook precies het belang van de betalende partij. Snel duidelijkheid en voorspelbare uitkomsten.

Dat is de reden dat wij ieder dossier zeer grondig analyseren. Weten welke belangen er spelen en welke risico’s partijen lopen. Wat er betaald is en aan wie. Hoe te komen tot een uitlegbare oplossing. En met deze grondige analyse gaan we met partijen in gesprek.

In gesprek met het slachtoffer om te controleren of onze analyse klopt of moet worden bijgesteld. Om afspraken te maken, waarop we elkaar kunnen aanspreken.

In gesprek met onze opdrachtgever , zodat zij weet wat ze kan verwachten, zowel qua aanpak als qua financiele risico’s. En ook om daar te controleren of ons plan van aanpak ook past.

Transparantie. Altijd.

Deze aanpak zorgt voor openheid in communicatie, duidelijke verwachtingen en voorspelbare uitkomsten. En als één van de partijen naar onze mening onredelijke verwachtingen heeft, gaan we daarmee open in gesprek. Met als doel daarover duidelijkheid te bieden dan wel nieuwe inzichten op te doen.

En zo nemen we partijen mee in de weg naar een verantwoord snelle afwikkeling. Dat is ons doel, daarvoor worden wij ingeschakeld. En dat doel komt overeen met úw belang!

Door dit in ieder dossier op deze wijze te doen en te rapporteren, kunnen we inmiddels bogen op een ervaring van ruim 2000 complexe dossiers die met succes zijn afgewikkeld. En deze ervaring levert data op. Met deze data geven we advies om voorspellingen te doen over ontwikkelingen op uw portefeuille. En daarmee worden algemene risico’s beter voorspelbaar.

Stappenplan

icon-stappenplan-1

Kennismaking.
Wij leren u kennen en u weet wie wij zijn en wat we voor u gaan doen.

icon-stappenplan-2

Inventariseren.
We overleggen met de klant en maken een gedegen analyse.

icon-stappenplan-3

Dossier opbouwen.
We verzamelen alle benodigde informatie om een solide dossier op te bouwen.

icon-stappenplan-4

Uitvoering.
We gaan direct aan de slag en communiceren direct: korte lijnen van start tot finish.