Onderzoeksresultaten in de praktijk

Een recent onderzoek naar de behandeling van langlopende letselschadezaken uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht wordt door de verzekeringsmarkt gehanteerd als leidraad. We vergeleken de onderzoeksresultaten van de Universiteit van Utrecht met de praktijkervaringen:

UNIVERSITEIT UTRECHT

Medische eindtoestand ontbreekt.

Causaliteitsvraag (WAD).

Discussie over schadehoogte verlies van arbeidsvermogen.

Belastend proces van herhaaldelijk aandragen van informatie.

Reintegratie niet afgerond.

Beperkte capaciteit afhandeling.

Medisch expertisetraject duurt lang.

PRAKTIJKERVARING

Verwondingen zijn vaak uitbehandeld. Dan is er een basis voor schadevaststelling.

Rechtspraak geeft duidelijk richtlijnen over beperking looptijd.

Vaak onvoldoende uitgezocht met feiten of gemeenschappelijke onderzoeken.

Evalueer eenmaal per half jaar.

Als schade discussie is afgerond, lijkt reintegratie betere kansen te hebben.

Zorgen dat geen langlopende letelschades meer ontstaan.

Vaak kan expertise beter gepland worden,
waardoor tijdsverlies voorkomen kan worden.

onderzoeksresultaten-dame-bedenkingen-800px

Alleen de juiste aanpak levert resultaat

Lindesk – een bureau met jarenlange ervaring op het gebied van langlopende letselschadezaken – is daarom gestart met Letsel 360. Een nieuwe benadering van letselschade zaken. Om in eerste instantie langlopende letselschadezaken te voorkomen om ze in de toekomst te voorkomen.

Oorzaken volgens Lindesk

 • Vrijwel elk letsel is na twee jaar uitbehandeld. Dan dus medische eindtoestand.
 • Rechtspraak geeft redelijk heldere richtlijnen looptijd moeilijk objectiveerbaar letsel.
 • Discussie met name over woulde be situatie zonder ongeval. Statistiek helpt!
 • Zorg voor lijst met gegevens, met hooguit twee correctierondes (verwachting)
 • Reintegratie vs schaderegeling, vaak moeilijk combineerbaar.
 • Extra investering op langlopend is goede investering: veel winst te behalen.
 • Medisch dossier vullen binnen drie jaar. Expertise beoordelen na 1 jaar!
  Planningsprobleem!

Reflecties volgens Lindesk

 • We horen altijd dat partijen graag willen regelen!
 • Persoonlijke kennismaking en degelijke argumentatie helpt!
 • Transparantie en vertrouwelijkheid versterkt vertrouwen!.

Hoe te handelen bij langlopende letselschadezaken?

Lindesk – een bureau met jarenlange ervaring op het gebied van langlopende letselschadezaken – is daarom gestart met Letsel 360. Een nieuwe benadering van letselschadezaken. Om in eerste instantie langlopende letselschades op te lossen om ze later te voorkomen.

Informatieverzameling, kennismaking en belangenonderzoek

 • Partijen leggen een vast moment van evaluatie vast. Bijvoorbeeld na 24 of 36 maanden.
 • Partijen verklaren over en weer dat zij vertrouwelijk met elkaar spreken.
 • Partijen verklaren dat zij in oplossingen denken, niet in obstakels.
 • Letsel 360 bemiddelaar plant een online 1 op 1 gesprek met iedere partij.
 • Duur circa 60 minuten.
 • Online of met bezoek (pilot).
 • Van ieder gesprek wordt een verslag gemaakt dat tussen partijen gedeeld mag worden.

Kennismaking partijen, vertrouwelijke belangenuitwisseling

 • Nadat verslagen over en weer gedeeld mogen worden, planning gezamenlijke bijeenkomst.
 • Vertrouwelijk toelichting over en weer van wensen en verwachtingen.
 • Partijen vragen naar elkaars belangen.
 • Reactie op elkaars belangen.
 • Focus op gemeenschappelijke belangen.
 • Zien we oplossingen, of andere manieren van samenwerking?
 • Inspanning eisen om tot (betere) samenwerking te komen.
 • Plan van aanpak voor vervolg.

Maandelijks evalueren
en
agenderen

 • Voortgang nakoming afspraken toetsen.
 • Begrip creëren voor elkaars positie bij vertraging.
 • Bekend maakt meer bemind.
 • Tijdskader bewaken.
 • Resultaat bewaken.
 • Afsluiting binnen 6 maanden na aanvang.
  Waar mogelijk eerder!

Letsel 360 Ontwikkeling

We zijn al geruime tijd met de ontwikkeling bezig, we zijn al ver en met jullie input komen we weer een stap verder. Hieronder zie je kort samengevat de stappen die we nog voor ons zien voordat we Letsel 360 breed in de markt kunnen uitrollen.

1. Test

 • Lindesk levert een startset met mailteksten die gebruikt kunnen worden.
 • We spreken het aantal zaken af, waarin we Letsel 360 gaan proberen.
 • We doen makkelijke zaken (laaghangend fruit) en moeilijkere zaken (hooghangend
  fruit)
 • We zoeken partners die Letsel 360 bereid zijn te testen.
 • We werken eerst met Lindesk medewerkers als bemiddelaar
 • We mikken op 30 test-dossiers totaal.

2. Uitrol

 • We stellen Letsel 360 meer breed voor in de markt.
 • Lindesk vraagt ook aan Letme Mediators om mee te werken.
 • We mikken op nog eens 100 dossiers.

3. Evaluatie

 • Het hele proces van test tot einde test binnen het jaar 2023
 • Evaluatie hoeveel zaken van 130 geregeld zijn.
 • Letselstatistiek vragen hoeveel zaken van > 24 maanden na 36 maanden nog loopt.
 • Inventariseren van kosten (starten met uurtarief van € 225,00)
 • Inventariseren van looptijd
 • Inventariseren van uitkomst qua schade

Planning

 • Online pilot deelnemers december 2022;
 • start fase 1 begin 2023;
 • presentatie ervaringen fase 1 mei 2023;
 • verwerking ervaringen en delen onder bredere groep mei 2023;
 • start fase 2 juni 2023;
 • presentatie Letsel 360 najaar 2023;
 • opzet brede mediatorsgroep eind 2023;
 • formalisatie samenwerking.

We gaan jullie bellen om te vragen mee te doen.
Samen op weg naar een minder belastend proces voor slachtoffers!

Maarten van der Linden

maarten@lindesk.nl

+31(0)653 753 332

Jan Jagers

jan@lindesk.nl

+31(0)653 679 107