Bij Lindesk werken Experts. Wij rijden rond. Wij bezoeken mensen. Wij voeren gesprekken met mensen in de vertrouwde thuis omgeving. Zo leren we iemands situatie en problemen goed inschatten. En kunnen we partijen adviseren over passende oplossingen. Zo trekken wij op, samen met veel van onze gewaardeerde collega’s. Ongeacht voor wie ze optreden.

Persoonlijk contact is essentieel in ons vak. “We build too many walls and not enough bridges”. Dat staat prominent op onze website. Lindeskis de naam omdat we mensen aan de tafel uitnodigen. Ons logo symboliseert een overlegtafel (voor zover dat nog niet was opgevallen 😊) Dat is wat we doen.

Wat gebeurt er nu? Bedrijven sluiten. Mensen gaan thuis werken. Alle afspraken worden afgezegd. Er worden muren gebouwd. En voor een goede reden. Ook Lindesk heeft nu een muur opgetrokken voor contacten met benadeelden, medewerkers en vakgenoten. Zo helpen we het risico op besmetting voor kwetsbare mensen zo klein mogelijk te maken. Die verantwoordelijkheid voelen we allemaal.

Die muur staat echter overal. Met name nu ook om de gezondheidszorg. Mensen die wij niet meer kunnen bezoeken, kunnen nu ook niet naar de fysiotherapeut. Re-integratie-trajecten worden stilgelegd. Revalidatietrajecten uitgesteld. En ach, voor de korte termijn is dit nog wel te overzien. Iedereen snapt dat alle genomen maatregelen nu heel belangrijk zijn!

Maar wat als het langer gaat duren? En dat is helemaal niet ondenkbaar. Wij bezoeken mensen met een kwetsbare gezondheid. Vaak met meerderen aan een keukentafel. En ook kan de toegang tot de gezondheidszorg en het werk wel eens langer gaan duren. Zo kunnen er voor benadeelden grote problemen ontstaan. Nu is het nog redelijk rustig, maar de druk op verzekeraars zal toenemen. We zullen weer naar “buiten” moeten.

Hoe gaan we persoonlijk contact herstellen, zonder elkaar fysiek te ontmoeten? Beeld bellen zie je nu al een vlucht nemen. Ook bij Lindesk hebben we onderzoek gedaan hoe het contact te herstellen met de partijen waarmee we werken. En daar ontmoeten we problemen. ‘Wij werken niet met Microsoft. Of ‘wij mogen geen software downloaden op onze bedrijfssystemen’. ‘Veel te ingewikkeld om met dat systeem te werken’. Wij werken met …. En dat werkt goed.

Elk systeem heeft voordelen en nadelen, zo blijkt al snel. Bedrijfsmatig kun je wel met één systeem werken. Maar werken de mensen die je probeert te bereiken ook met die applicatie? Hoe bereiken we benadeelden? Welk systeem is eenvoudig voor digibeten om mee te werken? Wij zijn tot de conclusie gekomen dat er niet één applicatie is.

Via de telefoon of Ipad kun je eenvoudig met Facetime en WhatsApp videogesprekken voeren. Via de PC werkt Skype, Microsoft Teams, Google Hangout, Starleaf en Zoom vrij eenvoudig. Al deze platforms hebben we bij Lindesk inmiddels beschikbaar. Wij zijn al gestart. Alle afspraken die we hebben moeten afzeggen, worden nu opnieuw gepland met de optie van Beeld Bellen.

Maar het is niet de tijd om te zeggen dat het bij Lindesk zo goed geregeld is. We lopen allemaal tegen muren aan. Het is tijd om nieuwe bruggen te slaan. Wij doen dan ook een oproep!!!

Deel je ervaringen die je de komende tijd gaat opdoen met Beeld Bellen!! Wij zullen deze verzamelen en teruggeven.
Mochten wij een applicatie over het hoofd zien? Laat het weten!
Als je een keuze voor een applicatie wil maken en je vindt dit moeilijk? Wij willen je best adviseren.
Weet je niet hoe het werkt? We zullen je een eenvoudige instructie sturen
Wil je meer weten? Reageer op deze blog of stuur een mail naar info@lindesk.nl

Het doel moet zijn om zo praktisch mogelijk het contact te herstellen. Voor nu en zo lang het nodig is. In de hoop dat we elkaar ook weer snel in persoon kunnen ontmoeten. Want het is aanpassen aan omstandigheden die iedereen graag anders ziet.

Voor nu wensen wij iedereen het beste in moeilijke omstandigheden. Blijf gezond. Blijf geloven in dat het echt weer een keer beter wordt. Take care!!!