Maarten van der Linden NIVRE, NVMV Lindesk

Maarten van der Linden is voorzitter van de branche personenschade van het Nederlands Instituut voor Register Experts (NIVRE), betrokken bij de Nederlandse Vereniging voor Mediators in de Verzekeringsbranche (NVMV) en treedt als expert regelmatig op als spreker/docent. Zijn juridische kennis en mediationvaardigheden maken dat complexe letselschadedossiers door hem snel tot een oplossing worden gebracht.

Maarten van der Linden verwacht dat de veranderingen in de sector dit jaar vooral kostengedreven zullen plaatsvinden door toenemende druk aan de kant van verzekeraars en rechtsbijstand:
“Verzekeraars zullen meer beleid gaan voeren tegen oplopende kosten van de afhandeling van letselschades. Big data zal informatie geven over tendensen in letselschade-afhandeling. Met deze informatie gaan verzekeraars de branche en politiek informeren dat verandering (first-party verzekering) noodzakelijk is.

Ik verwacht dat de concurrentie tussen belangenbehartigers groter gaat worden. Met meer toetreders tot de markt zal, onder druk van teruglopende bedrijfsresultaten, meer druk op de verzekeringsindustrie worden gelegd. De verzekeringsindustrie zoekt juist meer efficiency en kostenbesparing op het proces. Deze ontwikkelingen zullen leiden tot meer onbegrip en verharding tussen partijen. Partijen zullen in het belang van slachtoffers vaker moeten besluiten externe bemiddeling in te schakelen. Op beleidsniveau zal de rol van de Letselschaderaad nog relevanter worden.

Als we benadeelden een goede dienst willen bewijzen, zullen we kwaliteit van afhandeling van letselschades marktbreed moeten verhogen. We zullen aan de andere kant de hoeveelheid tijd die we hiermee belast zijn, gezamenlijk fors moeten terugdringen. Dus beter, sneller en voor alle betrokken partijen leidend tot meer acceptabele uitkomsten. Dat vergt kritisch kijken naar het eigen functioneren en daar waar nodig onze werkwijzen echt aanpassen.”