Sinds 1996 ben ik als expert personenschade werkzaam op het gebied van letselschade. Hoewel ik zeer regelmatig wordt benaderd door slachtoffers van ongevallen om eens naar “hun zaak” te kijken, werk ik merendeels in opdracht van verzekeraars. En bij het bekendmaken van de oprichting van Lindesk wordt dan ook steevast de vraag gesteld: “Werk je voor verzekeraars of voor slachtoffers?”

Nu zal de communicatie met slachtoffers over het algemeen anders verlopen dan met verzekeraars. Slachtoffers zijn mensen, verzekeraars zijn organisaties. Het communiceren met mensen vergt vriendelijkheid, duidelijkheid, oprechtheid etcetera. Het communiceren met organisaties vergt deskundigheid, doelmatigheid, zakelijkheid etcetera. Als professional in het werkveld van letselschade, communicerend met zowel slachtoffers als met verzekeraars,
zijn al deze eisen natuurlijk noodzakelijk om je werk goed te kunnen doen. Toch lijkt de steeds weer terugkerende vraag naar positionering voor iedereen die in deze branche werkt belangrijk. Waarom?

Blijkbaar hebben we behoefte aan duidelijkheid of je voor de ene of de andere partij optreedt. Of komt het voort uit het veilig stellen van je eigen concurrentiepositie? Gaat het meer om Marketing? Kun je wel voor beide partijen werkzaam zijn of ontstaan dan al snel zogenaamde belangenconflicten?

In het veld van tegengestelde belangen wordt vaak gegrepen naar het middel van mediation. Uitgangspunt van mediation is dat partijen gaan zoeken naar gemeenschappelijke belangen. Nu kun je een letselschade dossier zo ingewikkeld maken als je maar wilt. (En daar zijn we over het algemeen erg goed in.) Maar overeind blijft dat de meeste verzekeraars graag op een zo verantwoord kort mogelijke termijn een zaak willen afronden met een rechtvaardig bedrag. En wat blijkt? Ook de meeste slachtoffers willen vaak veel sneller van een zaak af dan wij professionals vermoeden. Bovendien begrijpen veel slachtoffers dat het zoeken naar een rechtvaardige oplossing vaak meer oplevert dan het strijden voor het hoogste bedrag. Kortom, snel afwikkelen voor een schadevergoeding “die ervoor staat”!

Met deze twee gemeenschappelijke belangen als uitgangspunt wil Lindesk oplossingen bieden bij de behandeling van letselschade. Goed in gesprek gaan met partijen zodat ze goed gefaciliteerd en goed geïnformeerd een door hen beiden gedragen oplossing aanvaarden. Deze oplossing kan niet gevonden worden als de belangen van een van de partijen overheerst. Met Lindesk willen we zorgen dat we over en weer begrip voor elkaars belangen creëren en zodoende tot snelle onconventionele oplossingen kunnen komen. Het is hierbij onze vaste overtuiging dat het ook anders kan!

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie